BRC standard za bezbednost hrane

BRC standard razvijen je 1998. godine od strane vodećeg udruženja trgovaca u Velikoj Britaniji – BRC (British Retail Consortium), koje zastupa sve prodavce od malih, nezavisnih privatnih prodavnica, do velikih prodajnih lanaca i robnih kuća, kao alat maloprodajama za evaluaciju isporučilaca prehrambenih proizvoda koji su se prodavali pod njihovim robnim markama i pomoć u poštovanju propisa.

Januara 2003. godine, BRC je prepoznao potrebu da se izmeni naziv standarda, ističući i promenu u njegovoj primeni, pa je tako BRC tehnički standard za hranu, postao BRC opšti standard za hranu. Danas je ovaj standard prihvaćen širom sveta od strane mnogih kompanija, čak i onih koje nisu u industriji hrane, kao osnova za procenu dobavljača i robe koja se prodaje pod privatnim robnim markama.

Standard zahteva usvajanje i primenu HACCP principa, uspostavljanje dokumentovanog sistema upravljanja kvalitetom, kao i primenu standarda za kontrolu fabričkog okruženja, proizvoda, procedura i osoblja.

Zbog uspeha i globalnog prihvatanja BRC standarda za hranu, danas postoje BRC standardi za sledeće četiri oblasti:
•Bezbednost hrane,
•Krajnji proizvodi,
•Pakovanje i ambalaža,
•Skladištenje i distribucija.

Prednosti BRC Globalnog standarda:
•Sveobuhvatan i fokusiran na bezbednost, zakonitost i kvalitet,
•Zahtevi su jasni i detaljni i zasnovani na HACCP principima koje podržava sistem dokumentacije,
•Zaključak sa svim neusaglašenostima uočenim tokom provere zajedno sa dokazima se uključuje u izveštaj,
•Komplementaran je sa drugim sistemima upravljanja kvalitetom, npr. ISO i HACCP ispunjavajući zahteve ovih standarda.

Ciljevi standarda:
•Pomoć trgovcima na malo u ispunjavanju zakonskih propisa,
•Zaštita potrošača držanjem pod kontrolom značajnih opasnosti po zdravlje koje mogu biti izazvane hranom,
•Veća bezbednost proizvoda i manji rizici od odgovornosti po osnovu proizvoda,
•Motivacija zaposlenih,
•Povećanje zadovoljstva korisnika,
•Osiguranje konkurentnosti.

Principi BRC standarda su:
•Umanjenje mogućnosti dvostrukog ocenjivanja,
•Rad i saradnja sa akreditacionim telima radi obezbeđivanja da proces akreditacije rezultira efektivnom kontrolom i održavanjem standarda,
•Ohrabrivanje internog ocenjivanja,
•Obezbeđivanje otvorenosti, transparentnosti i usklađenosti sa propisima,
•Promocija direktnog učešća vlasnika maloprodaja prilikom razvoja i održavanja sistema, učešćem u odboru za tehnički nadzor,
•Stalno preispitivanje i poboljšanje standarda i pomoćnih procesa.