ISO 22301 Menadžment kontinuitetom poslovanja

Firehose

Standard za menadžment kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management System) specificira zahteve za planiranje, uspostavlјanje, primenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno pobolјšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata u vanrednim situacijama (elementarne nepogode, nemiri, viša sila...) koji remete poslovanje, smanjenja verovatnoće njihovog pojavlјivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave.

Ovaj međunarodni standard primenjuje model Planiraj (Plan)-Uradi (Do)- Proveri (Check) - Deluj (Act) (PDCA) za planiranje, uspostavlјanje, primjnu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno pobolјšavanje efektivnosti BCMS organizacije. Ovo obezbeđuje stepen konzistentnosti sa drugim standardima za sisteme menadžmenta, kao što su standardi ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001 Sistem menadžmenta životnom sredinom, ISO/IEC 27001 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija čime podržava doslednu i integrisanu primenu i funkcionisanje sa povezanim sistemima menadžmenta.