Edukacije

Apr 19, 2020

11:00AM

Razumevanje i primena ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom - Modul 1/6 - BEZ KOTIZACIJE

Ovaj ISO 9001:2015 kurs detaljno opisuje proces primene Sistema menadžmenta kvalitetom - ISO 9001:2015. Na kursu će biti predstavljene sve tačke standarda, uz praktične primere i modele dokumentacije. Takođe, polaznici će saznati kako sistem utiče na organizaciju i savladaće tehnike za primenu i proveravanje standarda.
Obuku čini 6 modula, od kojih svaki traje po 90 minuta. Modul 1 se odnosi na tačke 4. Kontekst organizacije i 5. Liderstvo. Obuka je akreditovana i može biti upotpunjena izdavanjem sertifikata za svaki modul pojednično. Individualna sertifikacija je opciona, a cena po modulu iznosi 2.000,00 RSD i može se iskazati interesovanje slanjem mail-a po odslušanoj obuci. 

Apr 23, 2020

11:00AM

Razumevanje i primena ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom - Modul 2/6 - BEZ KOTIZACIJE

Ovaj ISO 9001:2015 kurs detaljno opisuje proces primene Sistema menadžmenta kvalitetom - ISO 9001:2015. Na kursu će biti predstavljene sve tačke standarda, uz praktične primere i modele dokumentacije. Takođe, polaznici će saznati kako sistem utiče na organizaciju i savladaće tehnike za primenu i proveravanje standarda.
Obuku čini 6 modula, od kojih svaki traje po 90 minuta. Modul 2 se odnosi na tačku 6. Planiranje (uključuje rizike i prilike). Obuka je akreditovana i može biti upotpunjena izdavanjem sertifikata za svaki modul pojednično. Cena individualne sertifikacije po modulu iznosi 2.000,00 RSD i može se iskazati intesovanje slanjem mail-a po odslušanoj obuci. 

Apr 26, 2020

11:00 AM

Razumevanje i primena ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom - Modul 3/6 - BEZ KOTIZACIJE

Ovaj ISO 9001:2015 kurs detaljno opisuje proces primene Sistema menadžmenta kvalitetom - ISO 9001:2015. Na kursu će biti predstavljene sve tačke standarda, uz praktične primere i modele dokumentacije. Takođe, polaznici će saznati kako sistem utiče na organizaciju i savladaće tehnike za primenu i proveravanje standarda.
Obuku čini 6 modula, od kojih svaki traje po 90 minuta. Modul 3 se odnosi na tačku 7. Podrška. Obuka je akreditovana i može biti upotpunjena izdavanjem sertifikata za svaki modul pojednično. Cena individualne sertifikacije po modulu iznosi 2.000,00 RSD i može se iskazati intesovanje slanjem mail-a po odslušanoj obuci. 

May 03, 2020

11:00 AM

Razumevanje i primena ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom - Modul 4/6 - BEZ KOTIZACIJE

Ovaj ISO 9001:2015 kurs detaljno opisuje proces primene Sistema menadžmenta kvalitetom - ISO 9001:2015. Na kursu će biti predstavljene sve tačke standarda, uz praktične primere i modele dokumentacije. Takođe, polaznici će saznati kako sistem utiče na organizaciju i savladaće tehnike za primenu i proveravanje standarda.

Obuku čini 6 modula, od kojih svaki traje po 90 minuta. Modul 4 se odnosi na tačku 8. Funkcionisanje. Obuka je akreditovana i može biti upotpunjena izdavanjem sertifikata za svaki modul pojednično. Cena individualne sertifikacije po modulu iznosi 2.000,00 RSD i može se iskazati intesovanje slanjem mail-a po odslušanoj obuci. 

May 07, 2020

11:00 AM

Razumevanje i primena ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom - Modul 5/6 - BEZ KOTIZACIJE

Ovaj ISO 9001:2015 kurs detaljno opisuje proces primene Sistema menadžmenta kvalitetom - ISO 9001:2015. Na kursu će biti predstavljene sve tačke standarda, uz praktične primere i modele dokumentacije. Takođe, polaznici će saznati kako sistem utiče na organizaciju i savladaće tehnike za primenu i proveravanje standarda.

Obuku čini 6 modula, od kojih svaki traje po 90 minuta. Modul 5 se odnosi na tačku 9. Vrednovanje performansi. Obuka je akreditovana i može biti upotpunjena izdavanjem sertifikata za svaki modul pojednično. Cena individualne sertifikacije po modulu iznosi 2.000,00 RSD i može se iskazati intesovanje slanjem mail-a po odslušanoj obuci. 

May 10, 2020

11:00 AM

Razumevanje i primena ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom - Modul 6/6 - BEZ KOTIZACIJE

Ovaj ISO 9001:2015 kurs detaljno opisuje proces primene Sistema menadžmenta kvalitetom - ISO 9001:2015. Na kursu će biti predstavljene sve tačke standarda, uz praktične primere i modele dokumentacije. Takođe, polaznici će saznati kako sistem utiče na organizaciju i savladaće tehnike za primenu i proveravanje standarda.

Obuku čini 6 modula, od kojih svaki traje po 90 minuta. Modul 6 se odnosi na tačku 10. Poboljšavanje. Obuka je akreditovana i može biti upotpunjena izdavanjem sertifikata za svaki modul pojednično. Cena individualne sertifikacije po modulu iznosi 2.000,00 RSD i može se iskazati intesovanje slanjem mail-a po odslušanoj obuci. 

Please reload