Za kompletnu referentnu listu, možete nas kontaktirati putem telefona ili elektronske pošte.

KUEHNE + NAGEL Eastern Europe AG // Obuka na temu: “Requirements, Implementing and auditing ISO 9001:2015 Training Course” 

 

 • Obuka regionalnih menadžera za tumačenje, primenu i proveravanje sistema menadžmenta kvaliteteom prema zahtevima ISO 9001:2015 

 • Međunarodni transport​

INSA INDUSTRIJA SATOVA BEOGRAD (ZEMUN) // Implementacija ISO 14001:2015 Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, OHSAS 18001:2007  Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i integracija sa postojećim ISO 9001:2008 Sistemom menadžmenta // 
 

 

 • Razvoj i proizvodnja satova, vodomera i gasomera

 • Proizvodnja alata

 • Kontrolisanje vodomera i gasomera​

ZLATIBORAC DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i  Sistеma mеnаdžmеntа bezbedošću hrane u skladu sa zahtevima standarda IFS //

 

 • Proizvodnja i prodaja proizvoda od mesa na lokacijama:

 • SEDIŠTE, 11136 Beograd

 • PROIZVODNJA, 31312 Mačkat

 • REGIONALNI PRODAJNI CENTAR NOVI SAD,  21000 Novi Sad, Srbija

 • REGIONALNI PRODAJNI CENTAR NIŠ, 18000 Niš, Srbija

 • REGIONALNI PRODAJNI CENTAR BEOGRAD, 11232 Beograd, Srbija

BOMETAL DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE, NOVA PAZOVA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 //

 

 • Proizvodnja i prodaja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija 

ALSTRAL STARI BANOVCI // Implementacija ISO 9001:2015 Sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i  OHSAS 18001:2007  Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu 

 

 • Proizvodnja aluminijumske i PVC stolarije

 • Ugradnja aluminijumske i PVC stolarije

ARCADIA TEAM DOO, BEOGRAD // Implementacija HACCP sistema za bezbednost hrane u skladu sa  CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 

 

 • Distribucija alkoholnih i bezalkoholnih pića i pratećeg ugostiteljskog materijala

HEMIGUM DOO GORNJI MILANOVAC // Implementacija ISO 9001:2015 Sistema menadžmenta kvalitetom i ISO 14001:2015 Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine

 

 • Reciklaža gume

MATESA DOO BEOGRAD // Implementacija sistema za bezbednost hrane 

 

 • Proizvodnja kokica

 • Pakovanje semenki

SOFT SYSTEM DOO BEOGRAD // Implementacija i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 //

 

 • Proizvodnja i prodaja nameštaja za stambene, poslovne i ugostiteljske objekte i prostore

RED BLACK TREE D.O.O. ČAČAK // Implementacija i sertifikacija ISO 9001:2015 Sistema menadžmenta kvalitetom i  ISO/IEC 27001:2014  Sistema menadžmenta bezbednošću informacija //

 

 • Računarsko programiranje

 • Grafički dizajn

 • Marketing
   

GRAĐEVINSKO-ZANATSKA RADNJA DUGA // Implementacija i sertifikacija ISO 9001:2008 sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2004 sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i OHSAS 18001:2007 sistema menadžmenta bezbednošću  i zdravljem na radu //

 

 • Higijensko i tehničko održavanje objekata

 • Čišćenje silosa

 • Izgradnja hidro i termoizolacija

ŠEVIX SOMBOR // Implementacija i sertifikacija ISO 9001:2008 sistema menadžmenta kvalitetom //

 

 • Proizvodnja i prodaja tremoizolacionih materijala 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INŽENJERING SDV 030 BEOGRAD (ZVEZDARA)  // Implementacija i sertifikacija ISO 9001:2008 sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2004 sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i OHSAS 18001:2007 sistema menadžmenta bezbednošću  i zdravljem na radu   //

 

 • Projektovanje stambenih i nestambenih objekata

 • Pružanje usluge nadzora

 • Pružanje konsultantskih usluga 

DEXICOS BEOGRAD  // Implementacija i sertifikacija ISO 9001:2008 sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2004 sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i OHSAS 18001:2007 sistema menadžmenta bezbednošću  i zdravljem na radu   //

 

 • Održavanje higijene prostora i objekata 

AGENCIJA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE MONZA-Z KIKINDA  // Implementacija i sertifikacija SRPS ISO 9001:2015 Sistema menadžmenta kvalitetom, SRPS ISO 14001:2015 sistema menadžmenta zaštitom životne sredine,  SRPS ISO OHSAS 18001:2008, SRPS ISO/IEC 27001:2014  Sistema menadžmenta bezbednošću informacija i drugih tehničkih standarda  //

 • Pružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbeđenja lica, objekata i javnih skupova

DOO SAŠA-INŽINJERING ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN  // Implementacija i sertifikacija ISO 9001:2015 sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i OHSAS 18001:2007 sistema menadžmenta bezbednošću  i zdravljem na radu  //

 • Projektovanje građevinskih objekata niskogradnje; 

 • Izrada građevinske i tehničke dokumentacije; 

 • Inženjering, konsalting i menadžment poslovi; 

 • Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje i zaštita autoputeva, državnih puteva prvog reda, državnih puteva drugog reda i lokalnih puteva, privrednih saobraćajnica, železničkih i drumskih mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, natputnjaka, tunela, ulica, trgova i drugih saobraćajnih objekata niskogradnje; 

 • Izgradnja aerodromskih pista, platoa i sportskih terena; 

 • Izgradnja hidrograđevinskih i vodoprivrednih objekata; izgradnja odbrambenih nasipa 

 • Izvođenje grubih građevinskih radova i specifičnih radova niskogradnje; 

 • Proizvodnja bitumenskih proizvoda za puteve.

DOO DUNIS USLUŽNO-TRGOVAČKO PREDUZEĆE EXPORT-IMPORT FUTOG // Uvođenje i sertifikacija ISO 9001:2015 sistema menadžmenta kvalitetom i GDP u skladu sa Guidelines on Good Distribution Practice of medicinal products for human use (2013/C 343/01)//

 

 • Internacionalni i nacionalni transport robe

AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR DOO, ZRENJANIN // Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 //

 

 • Registracija vozila

 • Tehnički pregled

 • Druge srodne usluge.

MASTERBUS DOO RUMA // Implementacija i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, IS0 14001:2004 Sisitema menadžmenta zaštitom životne sredine i ISO 39001:2011 Sistema menadžmenta bezbednošću u drumskom saobraćaju//

 

 • Prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

IIB SOFT DOO BEOGRAD // Implementacija i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i  Sistеma mеnаdžmеntа uslugаmа u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 20000-1:2011 //

 

 • Projektovanje i računarsko programiranje;
 • Sprovođenje obuka;
 • Pružanje usluga konsaltinga i korisničke podrške.

ECO-PREMIUM DOO RUMA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008; Implementacija sistema zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007; primena klasifikacije EN ISO 17225-2:2014  Čvrsta biogoriva — Specifikacije i klase goriva — Deo 2: Klasiranje drvnog peleta //

 

 • Proizvodnja i prodaja peleta

LUXURY TANNERY DOO RUMA // Implementacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Štavljanje i dorada kože

FELT DOO RUMA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 i sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001 //

 

Projektovanje, izvođenje radova i puštanje u rad:

 • Stubnih trafostanica STS naponskog nivoa od 0,4kV do 20kV

 • Montažno-betonskih trafostanica MBTS naponskog nivoa od 0,4kV do 20kV

 • Zidanih trafostanica ZTS i UZTS naponskog nivoa od 0,4kV do 20kV

 • Vazdušnih NN i SN vodova 0,4kV-35kV

 • Kablovskih NN i SN vodova 0,4kV-35kV

 • Javnog i dekorativnog osvetljenja

 • Elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija

 • Gromobranskih instalacija

 • Sistema za kompenzaciju reaktivne energije

 • Usluge revizije i remonta trafostanica

 • Usluge stručnog nadzora

 • Usluge ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija sa izdavanjem stručnog nalaza (atesta)

 • Iznajmljivanje hidraulične auto-dizalice

 • Iznajmljivanje hidraulične auto-platforme (korpe)

 • Usluge mašinskog podbušivanja

ZEBRACON DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 i sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001 //

 

 • Implementacija i prilagođavanje softverskih rešenja za upravljanje procesima logistike;

 • Implementacija i prilagođavanje softverskih rešenja za upravljanje proizvodnjom;

 • Implementacija i prilagođavanje softverskih rešenja barkod označavanje;

 • Projektovanje rešenja i prodaja/iznajmljivanje elemenata za efikasno upravljenje štampanjem;

 • Uvoz i prodaja barkod štampača i barkod čitača;

 • Uvoz i prodaja rezervnih delova i rezervne opreme;

 • Servisiranje barkod štampača, ručnih terminala i ostale opreme;

 • Veleprodaja kancelarijskog pribora i portošnog materijala.

TONER SHOP DOO NIŠ // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 i Sitema bezbednosti informacija ISO 27001:2014 //

 

 • Servis štampača, fotokopirnih i ostalih kancelarijskih aparata;

 • Uslužno punjenje laser i inkjet kertridža;

 • Prodaja kancelarijskog materijala i opreme.

PREDUZEĆE ZA USLUGE I TRGOVINU FRIGO COMERC DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 i sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Projektovanje i ugradnja instalacija i opreme iz oblasti klimatizacije, ventilacije, grejanja, hlađenja, gasnih instalacija i solarne energije;

 • Ugradnja i prodaja poliuretanskih vrata;

 • Servis i prodaja rezervnih delova;

 • Popravka svih vrsta rashladnih uređaja;

 • Veleprodaja i maloprodaja rezervnih delova i prateće opreme.

JKP EKOS ŽITIŠTE // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Distribucija gasovitih goriva gasovodom;

 • Distribuciја tоplоtnе еnеrgiје;

 • Тrаnspоrt i оdnоšеnjе оtpаdа;

 • Urеđеnjе dеpоniја;

 • Rеciklаžа;

 • Pоslоvi rаsаdnikа;

 • Оdržаvаnjе i urеđеnjе grоblја i zеlеnih pоvršinа;

 • Piјаcе;

 • Grаđеvinskа оpеrаtivа.

OPŠTINSKA UPRAVA INĐIJA // Analiza stanja, radnih procesa i procedura, kao i mogućnosti zaposlenih, radi implementacije ISO 9001:2008 //

 

 • Aktivnosti i usluge lokalne samouprave.

OPŠTINSKA UPRAVA NOVA CRNJA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 u skladu sa

IWA 4:2009 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government //

 

 • Aktivnosti i usluge lokalne samouprave.

OPŠTINSKA UPRAVA RUMA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 u skladu sa SRPS ISO 18091:2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom — Smernice za primenu standarda ISO 9001:2008 u lokalnoj samoupravi //

 

 • Aktivnosti i usluge lokalne samouprave.

N-COPY DOO NOVI SAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 i ISO/IEC 24711:2007, ISO/IEC 24712:2007, ISO/IEC 19798:2007 i ISO/IEC 19752:2004 metoda //

 

 • Uvoz i prodaja fotokopir aparata, štampača, multifunkcijskih uređaja, tonera, telefaksa, rezervnih delova  i drugih uređaja;

 • Servisiranje štampača, fotokopir aparata, skenera i multifunkcijskih uređaja; rentiranje fotokopir aparata i laserskih štampača;

 • Otkup originalnih tonera kaseta.

DOMINION DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Trgovina na veliko industrijskom armaturom.

OPŠTINSKA UPRAVA SRBOBRAN // Reorganizacija i optimizacija rada; Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 u skladu sa IWA 4:2009 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government //

 

 • Aktivnosti i usluge lokalne samouprave.

JAKOB BACKER DOO RUMA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 i sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Pоnоvnа upоtrеbа rаzvrstаnih mаtеriјаlа.

CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA DOO RUMA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Računarsko programiraranje;

 • Web dizajn;

 • Maloprodaja računarskih komponenti i rezervnih delova.

PG MICHAL PRIVIZER // Implementacija Global GAP sistema dobre poljoprivredne prakse //

 

 • Proizvodnja i prodaja jagode i kiwana

GRUPPO 5 DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Proizvodnja računara i periferne opreme.

ATRIK BOXI DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 //

 

 • Iznajmljivanje i održavanje pokretnih WC kabina;

 • Iznajmljivanje zaštitnih i pregradnih ograda;

 • Čišćenje septičkih jama, spoljnih WC-a, separatora, rezervoara.

ELIT DOO RUMA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 i sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Projektovanje električnih instalacija;

 • Postavljanje električnih instalacija;

 • Proizvodnja instalacija i metalnih konstrukcija i drugih proizvoda od metala.

UTR SEM KRALJEVO // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 i Sistema bezbednosti informacija ISO 27001:2014 //

 

 • Servis štampača, fotokopirnih i ostalih kancelarijskih aparata;

 • Uslužno punjenje laser i inkjet kertridža;

 • Prodaja kancelarijskog materijala i opreme.

MINIPLAST STARA PAZOVA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 i sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Proizvodnja i prodaja predmeta od plastike.

STIM GRADNJA DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 i Sistema upravljanja energetskom efikasnošću ISO 50001 //

 

 • Izrada projekata u visokogradnji;

 • Inženjering;

 • Stručni nadzor;

 • Izvođenje građevinskih radova.

GTA DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Ugradnja auto gasa za sve tipove vozila.

MEGAPAK DOO BANATSKA SUBOTICA // Održavanje sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Proizvodnja i prodaja kartonske ambalaže.

ACTIVE DESIGN DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Projektovanje i  proizvodnja nameštaja;

 • Maloprodaja i veleprodaja nameštaja.

DEPENDO DOO NOVI SAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Knjigovodstvene usluge.

VRELO ZRMANJA DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000:2005 //

 

 • Proizvodnja i prodaja konzumnih jaja.

AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT BAR CODE VICTORY // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Pružanje konsultanskih usluga

 • Izrada analiza, studija, strateških i operativnih dokumenata.

MTR SOLAREVIĆ VRŠAC // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 //

 

 • Mašinska obrada metala;

 • Mašinska obrada delova motora;

 • Livenje gvožđa;

 • Proizvodnja glava za motore;

 • Proizvodnja drugih proizvoda od gvožđa.

BC COMPUTERS DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Prodaja računara, komponenti i dodatne opreme;

 • Prodaja TV i video opreme;

 • Prodaja drugih tehničkih uređaja.

GRAFOLIK DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 //

 

 • Grafička delatnost;

 • Štampanje i

 • Štamparske usluge.

KOSA TRADE DOO VETERNIK // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Trgovina alatima i industrijskom opremom.

LOZNICA GAS DOO LOZNICA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 //

 

 • Distribucija gasovitih goriva gasovodom.

FET DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Proizvodnja i prodaja opreme za distribuciju električne energije i

 • Proizvodnja i prodaja opreme za upravljanje električnom energijom.

ELTEC EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 //

 

 • Zastupanje, plasman i distribucija profesionalnog alata i garažne opreme.

SEKOPAK DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Upravljanje ambalažnim otpadom.

CCNET SCIENTIFIC DOO NOVI SAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Računarsko programiranje.

J&V FINISHING DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Distribucija i servis alata i industrijske opreme.

SOLVENS PLUS DOO NOVI SAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Knjigovodstvene usluge.

MARKOM PROJECT DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Izrada projekata niskogradnje i visokogradnje.

MESOPROMET DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i HACCP sistema za bezbednost hrane //

 

 • Proizvodnja mesa i mesnih prerađevina.

VENAC STARA PAZOVA // Održavanje IFS (International food standard) i BFC standarda za bezbednost hrane //

 

 • Prerada voća;

 • Proizvodnja marmelade..

HERO INĐIJA // Održavanje sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 i HACCP sistema za bezbednost hrane //

 

 • Proizvodnja sredstava za održavanje higijene.

TIM 99 DOO BEOGRAD // Implementacija HACCP sistema za bezbednost hrane //

 

 • Skladištenje i distribucija pića i prehrambenih proizvoda.

AUTO CENTAR ANĐELKOVIĆ // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 //

 

 • Pružanje mehaničarskih usluga;

 • Šlep sluzba;

 • Održavanje motora;

 • Osiguranje i registracija vozila;

 • Karburator servis;

 • Elektronika i dijagnostika;

 • Mašinska obrada glave motora;

 • Centriranje trapa;

 • Auspuh servis;

 • Aktivnosti racing kluba;

 • Servis i popravka auto klima;

 • Ugradnja autogasa;

 • Pranje vozila.

MINEX DOO VRANJE // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Proizvodnja i prodaja obuće.

RIBOBEL DOO ZRENJANIN // Implementacija HACCP sistema za bezbednost hrane //

 

 • Prodaja ribe i ribljih proizvoda.

COFFEE & MORE DOO BEOGRAD // Implementacija HACCP sistema za bezbednost hrane //

 

 • Proizvodnja i prodaja dijetetskih proizvoda;

 • Proizvodanja i prodaja napitaka od kafe.

QUIDDITA DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Računarsko programiranje;

 • Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

ULO FRUIT DOO MAJUR // Implementacija Global GAP sistema dobre poljoprivredne prakse i optimizacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008//

 

 • Proizvodnja i prodaja jagode i jabuke

INTERSAD DOO RUMENKA // Implementacija Global GAP sistema dobre poljoprivredne prakse i implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008//

 

 • Proizvodnja i prodaja jagode i sadnica jagode

INFO KANJIŽA DOO KANJIŽA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 //

 

 • Računarsko programiranje;

 • Pružanje usluga održavanja informacionih sistema;

 • Pružanje računovodstvenih i prevodilačkih usluga.

CARBO DOO INĐIJA // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 //

 

 • Proizvodnja i prodaja delova od gume.

VREMEPLOV DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Trgovina elektronikom i elektronskim komponentama.

PEROLLO DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Dizajn i proizvodnja POS i Tobacco displeja;

 • Projektovanje i izrada sistema prostornog obeležavanja;

 • Brendiranje enterijera i eksterijera;

 • Grafička produkcija;

 • Izrada prototipova.

KODEX STOJAČIĆ DOO DERONJE // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007 //

 

 • Štavljenje i dorada kože;

 • Proizvodnja proizvoda od kože.

TCOM DOO BEOGRAD // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004; sistema za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu OHSAS 18001:2007; sistema mennadžmenta bezbednošću informacija ISO 27001:2014 i sistema menadžmenta uslugama ISO 20000-1:2014 //

 

 • Računarsko programiranje.

NEON HEMAX DOO RUMA // Implementacija ISO 9001:2008 sistema menadžmenta kvalitetom,  ISO 14001:2004 Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i usklađivanje sa zahtevima HACCP sistema //

 

 • Proizvodnja i prodaja sredstava za održavanje higijene;

 • Pružanje usluga pranja, čišćenja i održavanja objekata.

MESOPROMET DOO PANČEVO // Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i HACCP sistema za bezbednost hrane //

 

 • Proizvodnja mesa i mesnih prerađevina.