IFS - Međunarodni standard za bezbednost hrane

Usled rastućih zahteva potrošača, povećane odgovornosti prodavaca, globalizacije, kao i pooštravanja zakonskih obaveza, bilo je neophodno razviti uniformni standard za obezbeđenje kvaliteta i osiguranje bezbednost hrane.

IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane u jednom, razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta, odnosno standarda, čime se štedi i vreme i novac.

Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine na malo hranom. To se pre svega odnosi robne marke velikih trgovinskih lanaca.

Osnovni ciljevi IFS-a su:
•da uspostavi opšti standard sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja,
•da radi sa akreditovanim sertifikacionim telima i visoko kvalifikovanim i ovlašćenim ocenjivačima,
•da obezbedi uporedivost i transparentnost kroz ceo lanac snabdevanja,
•da smanji troškove i uštedi vreme, kako dobavljačima tako i trgovinskim lancima.

 

Uniformni standard i jednoobrazni način procene nivoa kvaliteta dobavljača, smanjuje potrebu trgovaca na malo za nezavisnim proverama. Za trgovce na malo, upravljanje lancem snabdevanja postaje konzistentno i efikasno. Ono smanjuje troškove procesa i povećava nivo bezbednosti za kupce, dobavljače i korisnike. Implementacija IFS standarda može biti ulaznica u krug dobavljača velikih trgovinskih lanaca, ali je takođe i šansa da se demonstrira opredeljenost za bezbednost hrane, njen kvalitet i legalnost, kao i za rad na stalnom unapređenju.

Standard se može primeniti na dobavljače u svim koracima prerade hrane osim za poljoprivrednu proizvodnju. Zahtevi su u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom i HACCP sistemom, u koji spadaju i preduslovni programi: dobra proizvođačka praksa – GMP (Good Manufacturing Practice), dobra laboratorijska praksa – GLP (Good Laboratory Practice) i dobra higijenska praksa – GHP (Good Hygiene Practice). Struktura IFS standarda odgovara strukturi ISO 9001, sa fokusom na bezbednost hrane, HACCP, higijenu, proces proizvodnje i poslovno okruženje.

Članovi Nemačke asocijacije trgovaca na malo – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) i njen francuski pandan – Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), kao i slične italijanske organizacije: COOP, CONAD, Federdistribuzione, su zajedno kreirale IFS standard kvaliteta i bezbednosti hrane, pre svega za svoje robne marke, čija namera je ocenjivanje dobavljača hrane i sistema kvaliteta u skladu sa zajedničkim pristupom

U ovom trenutku najviše IFS sertifikata izdato je u Evropi, ali se zahvaljujući globalizaciji, broj IFS sertifikata u svetu stalno povećava. Neki od trgovaca na malo koji su prihvatili IFS standard su: Metro Group, Edeka, Rewe Group, Aldi, Lidl, Auchan, Carrefour Group, EMC – Groupe Casino, Leclerc, Monoprix, Picard Surgelés, Provera (Cora and Supermarchés Match), Système U, COOP, CONAD i Unes. Devet od deset najvećih evropskih lanaca prodaje hrane koristi IFS kao svoj standard za bezbednost hrane i rade zajedno na njegovom unapređenju. Svi oni učestvovali su u izradi IFS verzije 5.

IFS standard je prihvaćen od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane – GFSI (Global Food Safety Initiative), kao što je i holandski HACCP. Svi proizvođači ili trgovci brendiranom hranom, koji sarađuju sa gore pomenutim trgovinskim lancima moraju biti sertifikovani prema IFS.

Prednosti IFS standarda

Osnovna prednost ovog standarda je poverenje u IFS sertifikaciju, odnosno proveru. Samo sertifikaciona tela koja su potpisala ugovor sa IFS-om imaju pravo da izdaju sertifikat o usaglašenosti sistema sa ovim standardom. IFS je jedini standard za koji je potrebno obnavljati sertifikat, odnosno vršiti ponovne provere na svake 2 godine.

Zaštićena baza sertifikovanih organizacija obezbeđuje uvid u status svakog preduzeća, njegov sertifikat, kao i izveštaj sa njegovih provera. IFS ovlašćena sertifikaciona tela su obavezna da sve podatke sa provera, uključujići izveštaj sa provere i akcioni plan, unesu u pomenutu bazu podataka.

Moguće je sistematizovati nekoliko osnovnih prednosti implementacije IFS standarda:
•Iskazivanje opredeljenosti za isporuku bezbedne hrane dobrog kvaliteta,
•Olakšano poštovanje zakonskih obaveza i propisa,
•Sertifikacija prema IFS-u smanjuje troškove internih i eksternih provera korišćenjem jedinstvenog standarda,
•Povećava se reputacija preduzeća, snaga brenda i korporativna slika,
•Proces sertifikacije podržava kontinuirano poboljšanje kroz nadzor i korektivne mere.