Usluge standardizacije

U skladu sa projektima koje sprovodi, NACOR je u mogućnosti da Vam ponudi uvođenje i sertifikaciju sistema menadžmenta i sistema bezbednosti hrane, u saradnji sa sertifikovanim stručnim konsultantima i međunarodnim sertifikacionim telima.
U nastavku se nalaze oblasti pružanja usluga, u skladu sa sektorom kome su namenjene.

U poslednje vreme, porodična gazdinstva postavljaju kao najbitnije pitanje plasman poljoprivrednih proizvoda.

Postoje brojni faktori koji doprinose unapređenju plasmana poljoprivrednih proizvoda, a najznačajniji su sledeći: mora se obezbediti dovoljna količina kvalitetnih proizvoda i mora se razmišljati o dodavanju vrednosti postojećim primarnim proizvodima kroz proces standardizcije.

Standardizacija u poljoprivredi je jednostavan proces i u najvećoj meri se svodi na primenu internacionalnog standarda Global G.A.P.

Jedan od velikih izazova sa kojima se suočavaju društva danas je potreba da se razvije i održava poverenje građana u Vladu i njene institucije. U tom pogledu, lokalne vlasti imaju važnu ulogu u stvaranju održivih lokalnih zajednica u kojima kvalitetne, isplative i trajne usluge javnih službi pomažu promociju održivog ekonomskog prosperiteta.

Za pružanje kvalitetne usluge i efikasne unutrašnje organizacije, jedina garancija je rad u skladu sa međunarodno priznatim standardima i primena dobre poslovne prakse koja uključuje mnoga rešenja.
 

Uvođenje standarda je od najvećeg značaja za povratak srpske privrede u međunarodne tokove.

Standardizacija nije ništa više od „odabira“ aktivnosti i čina pojednostavljenja fenomena koji bi inače bio složeniji ukoliko je prepušten sam sebi.
Kada govorimo o standardizacije danas, ona se uglavnom odnosi na aktivnosti koje je čovek kreirao. Kao što je tehnologija napredovala i standardizacija je proširena u pogledu obima, tj. mnoštva standarda čija je suština bila postizanje univerzalno prihvatljivog kvaliteta.

Privatni sektor

Javni sektor

Poljoprivreda