AKTIVNI KONKURSI

Poziv privrednim subjektima za beneficiranu standardizaciju

 

Nа оsnоvu III faze Projekta „Kreiranje mreže pružalaca i korisnika usluga standardizacije na teritoriji Srbije“, Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR, upućuје


PОZIV PRIVRЕDNIМ SUBЈЕKТIМA ZА DОSТАVLJАNJЕ PRIЈАVА ZА BENEFICIRANO UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISТЕМА MENADŽMENTA
 

Javni pоziv privrednim subjektima zа dоstаvlјаnjе priјаvа zа besplatno sertifikovanje međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane

 

Više informacija možete dobiti na sledećem link-u: 

 

Opština Ruma - javni poziv
 

Javni pоziv privrednim subjektima zа dоstаvlјаnjе priјаvа zа subvеnciоnisаnu implеmеntаciјu međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane

 

Više informacija možete dobiti na sledećem link-u: 

 

Opština Ruma - javni poziv


 

Otvoreno radno mesto za konsultanta za uvođenje sistema menadžmenta

 

Opis posla:
-Održavanje konsultacija postojećim korisnicima;
-Angažovanje na uspostavljanju partnerskih odnosa sa novim korisnicima u domenu sistema menadžmenta;
-Uvođenje sistema menadžmenta kroz aktivan, lični rad sa korisnicima;
-Rad na projektima iz oblasti održivog ekonomskog razvoja;
-Izveštavanje o napretku u radu na projektu;
-Pridržavanje kodeksa upravljanja centra i rad uz poštovanje svih principa i ključnih vrednosti na kojima je rad NACORa zasnovan.