AKTIVNI PROJEKTI

Kreiranje mreže pružalaca i korisnika usluga standardizacije

Pod konsultantskim uslugama se uglavnom smatraju savetovanja i pomoć u pronalaženju rešenja za kompleksne izazove sa kojima se svakodnevno susreću organizacije javnog i privatnog sektrora.
Konsalting u domenu standardizacije označava pružanje znanja, pomoći i praktičnih rešenja od strane konsultanata, organizacijama koje nastoje da se prilagode modernim uslovima poslovanja i svetskim trendovima. Projekat „Kreiranje mreže pružalaca i korisnika usluga standardizacije na teritoriji Srbije“ je osmišljen radi povezivanja konsultanata iz domena standardizacije sa organizacijama koje žele da implementiraju neki od standarda ili sistema, kako bi svaka organizacija imala najstručniju pomoć iz oblasti delovanja i kako bi pružena usluga bila cenovno prilagođena teritoriji na kojoj se organizacija nalazi, obimu posla, delatnosti i mogućnostima svake pojedinačne organizacije, za šta NACOR obezbeđuje određene beneficije.

SAZNAJTE VIŠE >

Brendiranje Banata kao regionalne turističke destinacije

Kao član Turističkog klastera za razvoj Banata (BTK), NACOR-u je ukazano poverenje i dodeljena uloga koordinatora projekta „Brendiranje Banata kao regionalne turističke destinacije“.

Ideja je nastala na osnovu zajedničkog zapažanja: da je ugled, odnosno reputacija, regije ili čitave zemlje veoma sličana brend identitetu preduzeća i proizvoda. Za regiju ili zemlju, bitan je utisak treće strane za postizanje napretka i prosperiteta, kao što je brend kompanije bitan za njen uspeh na tržištu, jer se putem brenda vrši uticaj na stavove populacije i njihovo ponašanje prema proizvodu, odnosno nosiocu brenda.

SAZNAJTE VIŠE >